Vés al contingut

Escrit de suport dels professors i professores de l’IES Cap de Llevant

5 Agost 2013

Els sotasignants, professors i professores de l’IES Cap de Llevant, reunits dia 5 d’agost de 2013,volem manifestar:
1. El suport al nostre director des de fa ja 6 anys, el reconeixement a la seva tasca continuada en compliment de la normativa vigent, i de la seva actitud democràtica, reflexiva i tolerantenvers tots els membres de la comunitat educativa.
2. Les preses de decisió en un centre escolar no corresponen de forma unilateral als òrgans de govern unipersonal, entre ells, el director, sinó que estan sotmeses a les consideracionsi votacions per la seva aprovació dels òrgans de coordinació i dels òrgans col·legiats que estableix la legislació vigent. Fem palès que el Claustre de professorat i el Consell Escolar,integrat per representants de tota la comunitat educativa (pares, mares, alumnat, professorat, personal no docent i l’Ajuntament) aproven o rebutgen les propostes de la direcció.
3. El Consell Escolar és el màxim òrgan decisori del centre i responsable de l’aprovació i modificació del projecte educatiu del centre, del qual el projecte de tractament integrat de llengües (PTIL) en forma part.
4. Es va encomanar al centre, per mitjà de la seva Comissió de Coordinació Pedagògica (on estan representats tot el professorat del centre per mitjà dels seus caps de departament) que elaborés un PTIL, partint de zero, en un temps record de poc més d’un mes, a cavall entre maig i juny, temps en que el centre està immers en tota la gran quantitat de processos de final de curs, els quals no deixen marge a debatre de forma pausada i consensuada cap nou projecte a nivell de centre.
5. Així i tot, es va aconseguir elaborar i aprovar un PTIL per part del Consell Escolar el dia 19 de juny de 2013. Això va ser possible en bona part gràcies a la bona tasca del director, que va escoltar a tots els sectors que formen la comunitat educativa, i va aconseguir anar sortejant tots els entrebancs que dins del propi centre va anar trobant per tal d’atendre’s a les indicacions que li havien arribat des d’estaments superiors.
6. El dia 24 de juliol es va rebre al centre un requeriment des de la Conselleria d’Educació per tal de refer algunes mancances que s’havien detectat al PTIL aprovat. Aquest requeriment deixava només cinc dies perquè l’equip directiu redactes unes esmenes i perquè que el centre modifiqués el PTIL aprovat. Malgrat només disposar de 5 dies, i sense l’oportunitat de posar-se en contacte amb la resta de la comunitat educativa i redactar les esmenes de forma consensuada, l’equip directiu, encapçalat pel seu director va redactar les esmenes requerides, atenent de forma diligent el que se li havia requerit.
7. El dia 30 de juliol es va convocar la Comissió de Coordinació Pedagògica, que considerant, entre d’altres, el poc temps del qual s’havia disposat, va decidir, aquell dia, recomanar la no introducció de cap esmena. El mateix dia, es va reunir el Consell Escolar, i un cop valorada l’opinió de la Comissió de Coordinació Pedagògica, va decidir rebutjar les esmenes presentades per l’equip directiu. Tot això, el director ho va comunicar, en temps i forma, a la Conselleria d’Educació.
8. De forma totalment sorprenent, la resposta de la Conselleria d’Educació, en poc més de 24 hores, i sense cap petició prèvia d’aclariments, va ser obrir un expedient disciplinari al nostre director, acusant-lo de desobediència, i prenent unes mesures provisionals de suspensió de funcions i retribucions per un període de tres mesos.
9. Aquestes mesures aplicades al nostre director són totalment arbitràries i desproporcionades i, a més, demostren la desconeixença del funcionament i organització d’un centre educatiu.
10. Per tot això, exigim a la Conselleria d’Educació i Universitats la immediata revocació dels expedients disciplinaris i la restitució de funcions i retribucions als directors expedientats

No comments yet

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: