Skip to content

Esteim fins el TIL!!!

11 Juny 2013

CARTES AL DIARI

El passat 19 d’abril de 2013 es va aprovar al Parlament de les Illes Balears el Decret de Tractament integrat de llengües (TIL) que obliga els centres educatius de primària i secundària a refer el Projecte lingüístic de centre (PLC) per al proper curs. Lamentam que s’hagi aprovat amb un informe consultiu en contra i sense el consens de mestres i associacions de pares i mares.En aquest sentit, els equips directius dels centres d’educació infantil i primària sotasignants de Menorca volem manifestar el nostre absolut rebuig a la seva aprovació i volem donar a conèixer a l’opinió pública, i molt especialment als pares i mares dels alumnes, el següent:

1. El Decret anterior (Decret de mínims) i ara derogat ja recull que “els alumnes, en acabar l’educació obligatòria, assoleixen prou competència lingüística i comunicativa en les dues llengües oficials i en una llengua estrangera”. És un objectiu compartit àmpliament en els centres educatius i no hi ha cap motivació fonamentada ni avaluació negativa que justifiqui la necessitat d’un canvi normatiu.

2. Una distribució equitativa d’hores entre les tres llengües no garanteix l’assoliment igualitari de les competències lingüístiques i comunicatives necessàries en acabar l’escolaritat obligatòria. És més, el domini efectiu de diferents llengües no es pot basar en criteris de distribució matemàtics sinó en donar resposta a les diverses particularitats i necessitats de l’alumnat, com així ho fan els diferents Projectes Lingüístics del Centre.

3. La Conselleria d’Educació, en contra del que va publicar en una resolució del maig del 2012, no ha esperat a obtenir i valorar els resultats dels centres que el curs passat es van adscriure al Pla Pilot d’Ensenyament Plurilingüe. Per què tanta pressa?

4. Ara se’ns demana que el proper curs tinguem implantades matèries en anglès a les etapes d’infantil, primària i secundària. Ensenyar a través d’una llengua (l’anglesa) que ni el professorat ni l’alumne dominen és un clar indici de la pèrdua de qualitat en l’ensenyament i de l’augment del fracàs escolar.

5. La realitat dels centres docents ara mateix és que hi ha poc professorat amb els requisits i titulació necessària per poder impartir una àrea en anglès. No es tracta només de garantir una competència comunicativa adequada, sinó de ser capaç de fer servir una metodologia molt específica, que permeti als alumnes tant l’adquisició dels continguts lingüístics com de la pròpia matèria objecte d’aprenentatge.

6. Donat que és òbvia la manca de professors amb la titulació necessària, el nou decret ja contempla la possibilitat que la presència de l’anglès sigui purament testimonial, d’aquí que es permeti als centres elaborar un projecte lingüístic trilingüe alternatiu. I encara és més, també permet que les llengües d’ensenyament-aprenentatge siguin només el castellà i el català, fet que va en detriment de l’esforç que des de les aules s’ha fet i s’està fent en relació a la normalització de la llengua catalana en l’àmbit educatiu i social.

7. Per això mateix, no podem acceptar que davant la manca de planificació de la Conselleria d’Educació i Cultura, i per pal·liar la manca de professorat capacitat per impartir les classes en llengua anglesa, el senyor Onofre Ferrer, ex director general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, ens plantegi (a la reunió mantinguda amb representants de les directives de tots els centres públics de Menorca el passat 10 d’abril) la conveniència d’impartir docència en Spanglish. Aquesta és una alternativa que, deixant de banda la impossibilitat que s’ajusti a la legislació vigent, és un atac directe a la professionalitat dels docents i una burla a la intel·ligència de la població en general.

8. Les retallades que des del curs 2010-11 afecten als centres públics han obligat a prioritzar allò que cada escola ha considerat imprescindible. Tot ens fa pensar que no hi haurà recursos extraordinaris, del tot necessaris, per implantar l’ensenyament en la tercera llengua. Fins i tot, la Conselleria ha comunicat als centres que si volem disposar d’auxiliars de conversa en anglès hem de cobrir nosaltres les despeses (700 € mensuals) i que ens ho retornaran quan puguin. D’on hem de treure aquests diners, tenint en compte tot el que ens deuen de les partides de manteniment dels centres i de programes específics com la Reutilització?

9. Fins dia 9 de maig de 2013, vint dies després de l’aprovació del Decret TIL, la Conselleria d’Educació no va donar a conèixer les instruccions amb què ens hem de basar els centres per elaborar el nou projecte lingüístic ni el calendari d’actuacions i terminis. A més, dia 22 de maig es van enviar unes noves instruccions, dirigides als departaments d’inspecció, modificant els criteris per elaborar un projecte alternatiu, per tal d’obligar a fer més hores de castellà (que és l’objectiu perseguit des del principi).

Amb tot, abans de dia 20 de juny (data límit), el Consell Escolar de cada centre haurà d’haver aprovat el seu propi projecte. Tot aquest procés el feim al mateix temps que ens ocupam de finalitzar aquest curs i planificar el 2013-14.

Per tots aquests motius hem sol·licitat per escrit, a través del nostre Delegat Territorial en Educació, l’ajornament del Decret de Tractament Integrat de Llengües i l’inici d’un procés de reflexió i consulta en el que participin tots els membres de la comunitat educativa. Així mateix, els directors hem sol·licitat al Delegat Territorial i al departament d’Inspecció una reunió que finalment no s’ha produït (no se’ns ha concedit) per resoldre tots els nostres dubtes.
Consideram que el decret de Tractament Integrat de Llengües, tal com està plantejat, no és una eina efectiva i útil. És un projecte que es sustenta sobre la base de la improvisació, la manca de consens, l’absència de suport pedagògic i a més a més sense pressupost. Una iniciativa que no compta amb els professionals que han de posar-la en marxa està condemnada al fracàs.

EI SANT CLIMENT
CEIP NOU DE SANT LLUÍS
CEIP SANT LLUÍS
CEIP TRAMUNTANA
CEIP ÀNGEL RUIZ I PABLO
CEIP MATEU FONTIRROIG
CEIP ANTONI JUAN ALEMANY
CEIP MARE DE DÉU DEL CARME
CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA
CEIP SA GRADUADA
CEIP MARIA LLUÏSA SERRA
CEIP INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS
CEIP MESTRE DURAN
CEIP MARE DE DÉU 
DEL TORO – MERCADAL
CEIP FRANCESC D’ALBRANCA
CEIP FORNELLS
CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA
CEIP JOAN BENEJAM
CEIP MARGALIDA FLORIT
CEIP PINTOR TORRENT
CEIP PERE CASASNOVAS
CEIP MARE DE DÉU 
DEL TORO – CIUTADELLA

Veure font

No comments yet

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: