Skip to content

MODEL DE COMUNICACIÓ PER UTILITZAR EL CENTRE

12 Abril 2013

AQUI TROBAREU EL MODEL DE COMUNICACIO PER UTILITZAR EL CENTRE, EN PDF

https://plataformaendefensadelescolapublica.files.wordpress.com/2013/04/model-de-comunicacic3b3-per-utilitzar-el-centre.pdf

Aquest es el Model de comunicació per utilitzar el Centre educatiu per les tancades :

Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i mares d’alumnes i les federacions i confederacions d’aquestes.

Article 8

3 La utilització dels locals del centre en activitats no integrades en la vida escolar requerirà la comunicació prèvia de la junta directiva de l’associació a la direcció del centre i, si escau, a la titularitat, d’acord amb el que estableixi el reglament d’organització i funcionament de cada centre.

………………………………………………………….., en possessió del DNI …………….-… en la seva qualitat de Secretari/ària de l’Associació de Pares i Mares “(si té nom propi posar-ho)” del CEIP/IES (nom centre), domiciliada legalment en …localitat………., carrer …………adreça del centre………………… CP 07……, amb telèfon núm. (si teniu, o llevar aquesta dada), CIF G07/57…………, i núm. de cens APM-….- 04 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear

COMUNICA:

Que aquesta la junta directiva d’aquesta Associació de Pares i Mares d’Alumnes organitza

una Assemblea, a la que es convidarà a tota la comunitat educativa, per al proper dia……… de ………… de 2012.

Al finalitzar l’assemblea s’oferirà un sopar als assistents; dita Assemblea començarà a

les……….hores i es te prevista la finalització a les……… hores.

Aquesta comunicació es fa en base al Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i mares d’alumnes i les federacions i confederacions d’aquestes. Article 8.3

Perquè surti els efectes oportuns certifico i signo la present en………localitat………., el ………………….. de novembre de dos mil dotze.

Vist i plau El/La President/a

Signar

Posar el nom i llinatges

SR/A DIRECTOR/A DEL CENTRE

 

No comments yet

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: